Dekoratyvinė Pagalvėlė

Nijolė Kavaliauskaitė – Hunter

Dekoratyvinė  Pagalvėlė

pagalve

Turite atliekamų siūlų, sunaikinkite juos numegzdamos pavyzdžiui  pagalvėlei apvalkalą. Ir žydinčių gėlių puokštės, išmegztos ant pagalvės, nevys visus metus.

Reikia:

▪     4,5 numerio virbalų su valu.

▪    Pagalbinio virbalo, skirto pynėms megzti

Pagalvėlė yra sudaryta iš trijų tarpusavyje sujungtų skirtingų raštų; ,,Gėlių puokštės, Pynės, Rašto su ,,Žirniuku’’, Pynės ir ,,Gėlių puokštės’’.

Sutrumpinimai Pynei megzti:

Ger., – Geroji akis.

Išv., – Išvirkščioji akis.

Nuk., (nukeltoji akis) – Siūlas už mezginio.

P4K(pynė iš 4 akių kryžiuota kairėn) – 2 akis nukelti ant pagalbinio virbalo prieš mezginį, išmegzti dvi akis nuo pagrindinio virbalo, išmegzti 2 akis nuo pagalbinio virbalo.

P4D(pynė iš 4 akių kryžiuota dešinėn) akis nukelti ant pagalbinio virbalo  mezginio, išmegzti tris akis nuo pagrindinio virbalo, išmezgti 2 akis nuo pagalbinio virbalo.

1. RAŠTAS SU PYNE (Užmesti 8 akis pynei + 2 kraštams)

Eilė1: Nuk.1,Ger. 9;

Eilė2, 4: Nuk.1, Ger., Išv.8, Ger.1;

Eilė3: Nuk.1, P4K, P4D, Ger.1;

Kartoti 1- 4 eiles.

Sutrumpinimai Raštui su  ,,Žirniuku’’

Užm., – Užmetimas

Žirn., -,,Žirniukas” (iš vienos akies išmezgamos 5 akys taip: akis išmezgama gerai, nenuimant jos nuo virbalo, užmetimas, vėl išmezgama ta pati akis gerai, vėl užmetimas ir dar kartą išmezgama ta pati akis). Apsukti virbalą,tas pačias akis išmezgi išvirkščiosiomis,tada vėl virbalą apsukti ir išmegzti gerai, apsukti išmegzti išvirkščiomis. Sumezgti visas akis į vieną šitaip: 1-ją nukelti, dvi sumegzti kartu ir pertraukti per nukeltają, dvi sumegzti kartu ir pertraukti ant dešiniojo virbalo esančiąją.

NGP – 1 a. nukelti, sekančią išmezgus gerai pertraukti per nukeltąją.

2SG (dvi akys sumezgamos gerąją akimi) – Dešinysis virbalas perveriamas pro dvi akis prieš mezginį (iš kairės į dešinę)

NIP – 1 a. nukelti, sekančią išmezgus išvirkščiai pertraukti per nukeltąją.

RAŠTAS SU ,,ŽIRNIUKU’’ (užmesti 21akį+ 2 kraštams)

Eilė1: Nuk.1, Išv.5, Ger.5, Išv.1, Ger.5, Išv.5, Ger.1;

Eilė2: Nuk.1, Ger.5, Išv.5, Ger.1, Išv.5, Ger.6;

Eilė3: Nuk.1, Išv.4, 2SG, Ger.4, Užm., Išv.1, Užm.,Ger.4, NIP, Išv.4, Ger.1;

Eilė4: Nuk.1, Ger.4, Išv.5, Ger.3, Išv.5, Ger.5;

Eilė5: Nuk.1, Išv.3, 2SG, Ger.4, Užm., Išv.3, Užm.,Ger.4, NIP, Išv.3, Ger.1;

Eilė6: Nuk.1, Ger.3, Išv.5, Ger.5, Išv.5, Ger.4;

Eilė7: Nuk.1, Išv.2, 2SG, Ger.4, Užm., Išv.5, Užm.,Ger.4, NIP, Išv.2, Ger.1;

Eilė8: Nuk.1, Ger.2, Išv.5, Ger.7, Išv.5, Ger.3;

Eilė9: Nuk.1, Išv.1, 2SG, Ger.4, Užm., Išv.7, Užm.,Ger.4, NIP, Išv.1, Ger.1;

Eilė10: Nuk.1, Ger.1, Išm.5, Ger.9, Išv.5, Ger.2;

Eilė11: Nuk.1, 2SG, Ger.4, Užm., Išv.4, Žirn., Išv.4, Užm.,Ger.4, NIP, Ger.1;

Eilė12: Nuk.1, Išv.5, Ger.11, Išv.5, Ger.1;

Kartoti1 -12 eiles dar 8 kartus.

Sutrumpinimi raštui ,,Gėlių pintinė’’

P2DI (dviejų akių pynė į dešinę išvirkščia akimi) – pirmoji akis nukeliama už virbalo, išmezgama antroji gerąją akimi, po to – nukeltoji išvirkčia akimi.

P2KI
(dviejų akių pynė į kairę išvirkšąia akimi) – pirmoji akis nukeliama neišmegzta prieš mezginį, išmezgamos antroji išvirkščiąją akimi, po to – nukeltoji gerai.

3. RAŠTAS ,,GĖLIŲ PUOKŠTĖ’’(užmesti 9 akis,+ 2 kraštams)

Eilė1: Nuk.1, Išv.2, Ger.5, Išv.2, Ger1;

Eilė2-4-6: Pirmoji – Nuk.1; Ger., mezgamos gerosiosmis, Išv., mezgamos išvirksčiosiomis. Paskutinioji eilės akis Ger1;

Eilė3: Nuk.1, Išv.1, P2DI, Ger.3, P2KI, Išv.1, Ger1;

Eilė5: Nuk.1, P2DI, P2DI, Ger.1,P2KI, P2K, Ger.1;

Eilė7: Nuk.1, Žirn., Išv.1, Ger.1, Išv.1, Ger.1, Išv.1, Ger.1, Išv.1,Žirn. Ger.1;

Eilė8: Nuk.1, Ger.2, Išv.1, Ger.1, Išv.1, Ger.1, Išv.1, Ger.3;

Eilė9: Nuk.1, Išv.2, Žirn., Išv.1, Ger.1, Išv.1, Žirn., Išv.2, Ger1;

Eilė10: Nuk.1, Ger.4, Išv.1, Ger5.;

Eilė11: Nuk.1, Išv.4, Žirn., Išv.4, Ger.1;

Eilė12: Nuk.1, Išv. 9, Ger.1;

Svarbu:

Kraštinės akys. Pirmoji ir paskutinė mezginio eilės akis priklauso kraštui.

Sekančiose eilutėse: pirmoji kiekvienos eilutės akis visuomet yra nukeliama kaip geroji, siūlas už mezginio, paskutinioji akis išmezgama kaip geroji.

PAGALVĖS MEZGIMO EIGA

Priekinė pusė

A splava užmesti 68 akis.

Eilė1: Nuk.1, Išv.5, Ger.5, Išv.5, Ger.8, Išv.5, Ger.5, Išv.1, Ger.5, Išv.5, Ger.8, Išv.5, Ger.5, Išv.5, Ger.1;

Eilė2: Nuk.,1 Ger. – mezgamos gerosiosmis, Išv. – mezgamos išvirksčiosiomis; Paskutinioji – Ger.1;

Eilė3: Nuk.1; [Išv.4, P2DI, Ger.3, P2KI, Išv.4]; P4K, P4D, Išv.4, 2SG, Ger.4, Užm., Išv.1, Užm., Ger.4, NIP, Išv.4,  P4K, P4D;  […  ]  kartoti;  Ger.1;

Eilė4: Nuk.1, Ger.4, Išv.1, Ger.1, Išv.3, Ger.1, Išv.1, Ger.4, Išv.8, Ger.4, Išv.5, Ger.3, Išv.5, Ger.4, Išv.8, Ger.4, Išv.1, Ger.1, Išv.3, Ger.1, Išv.1, Ger.6;

Eilė5: Nuk.1; [Išv.3; P2DI, P2DI, Ger.1, P2KI, P2KI, Išv.3]; Ger.8, Išv.3, 2SG, Ger.4, Užm., Išv.3, Užm., Ger.4, NIP, Išv.3; Ger.8, [ …  ] kartoti, Išv.3, Ger.1;

Eilė6: Nuk.1, Ger.3; [Išv.1, Ger.1] kartoti 5 kartus; Ger.2 Išv.8, Ger.3, Išv.5, Ger.5, Išv.5, Ger.3, Išv.8, Ger.3; [Išv.1, Ger.1] kartoti 5 kartus; Ger.3;

Eilė7: Nuk.1, Išv.3, Žirn.; [Išv.1, Ger.1] kartoti 3 kartus; Išv.1, Žirn., Išv.3, P4K, P4D, Išv.2, 2SG, Ger.4, Užm., Išv.5, Užm., Ger.4, NIP, Išv.2, P4K, P4D, Išv.3, Žirn.; [Išv.1, Ger.1] kartoti 3 kartus; Išv.1, Žirn., Išv.3, Ger.1;

Eilė8: Nuk.1, Ger.5, Išv.1 Ger.1, Išv.1, Ger.1, Išv.1, Ger.5, Išv.8, Ger.2, Išv.5, Ger.7, Išv.5, Ger.2, Išv.8, Ger.5, Išv.1, Ger.1, Išv.1, Ger.1, Išv.1, Ger.6;

Eilė9: Nuk.1, Išv.5, Žirn., Išv.1, Ger.1, Išv.1, Žirn., Išv.5, Ger.8, Išv.1, 2SG, Ger.4, Užm., Išv.7, Užm., Ger.4, NIP, Išv.1, Ger.8, Išv.5, Žirn., Išv.1, Ger.1, Išv.1, Žirn., Išv.5, Ger.1;

Eilė10: Nuk.1, Ger.7, Išv.1, Ger.7, Išv.8, Ger.1, Išv.5, Ger.9, Išv.5, Ger.1, Išv.8, Ger.7, Išv.1, Ger.8;

Eilė11: Nuk.1, Išv.7, Žirn., Išv.7, P4K, P4D, 2SG, Ger.4, Užm., Išv.4, Žirn., Išv.4, Užm., Ger.4, NIP, P4K, P4D, Išv.7, Žirn., Išv.7, Ger.1;

Eilė12: Nuk.1, Ger.15, Išv.13, Ger.11, Išv.13, Ger.16;

Spalvas keiskite kas 12 eilių.

Antrąjai pagalvės daliai užmeskite 67 akis. 37 cm. megzkite kojinės raštu (viena eilė Gerosiomis, kita Išv. Ir t.t).

Mezginio apdaila:

Paslėpkite kabančius siūlus, juos kabliuku pertraukdami tarp išmegztų akių. Abi dalis sudrėkinkite drungname vandenyje. Susiūkite  3 pagalvės kraštus. Patalpinę pagalvę užsiūkite ketvirtąjį.